ŻÓŁTE TABLICE KROK PO KROKU …

Jak zarejestrować zabytek?

Krok 1. Należy wypełnić kartę ewidencyjną (białą kartę. Można ją pobrać z linku – Wzór białej karty ewidencyjnej zabytków ruchomych ) tzw. ruchomego zabytku techniki. W karcie zawrzeć należy m.in. dane adresowe, historię pojazdu, opis i charakterystykę techniczną, opis zmian konstrukcyjnych remontów, stan zachowania i potrzeby konserwatorskie oraz akta archiwalne. Dokument wypełnia się w 3 egzemplarzach.

Krok 2. Wypełnienie „białej karty” lepiej zlecić rzeczoznawcy celem uniknięcia błędów. Oględziny i przygotowanie karty ewidencyjnej pojazdu wykonywane przez rzeczoznawcę zajmują najczęściej nie więcej kilkadziesiąt minut.

Krok 3. W siedzibie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków lub u Kierownika delagatury składamy wypełnione karty wraz z wnioskiem o wpisanie pojazdu do wojewódzkiej kartoteki ewidencji zabytków techniki.

Krok 4. Jeden z trzech egzemplarzy karty ewidencyjnej przesyła się do Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie.

Krok 5. Konserwator musi zatwierdzić wniosek. Następnie dochodzi do włączenia karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Krok 6. Rejestracja auta jako pojazdu zabytkowego wymaga dodatkowo oryginału zaświadczenia z badania pojazdu, protokołu z oceny stanu technicznego oraz uwierzytelniona kopia decyzji ujęcia auta w wojewódzkiej ewidencji pojazdów zabytkowych. Cała procedura niesie ze sobą koszty w wysokości 800-1200 zł. Wysokość ta uzależniona jest od tego czy auto zarejestrowane jest w Polsce czy jest sprowadzone z zagranicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.